YSX

برند YSX از برند هایم معتبر دنیای بدلیجات است که سالها سابقه تولید بدلیجات با کیفیت و رنگ ثابت و ضد حساسیت را دارد و بعد از ژوپینگ از برند دوم در دنیای بدلیجات است.